4.3
CVSSv2

CVE-2018-18019

Published: 15/04/2019 Updated: 16/04/2019
CVSS v2 Base Score: 4.3 | Impact Score: 2.9 | Exploitability Score: 8.6
CVSS v3 Base Score: 6.1 | Impact Score: 2.7 | Exploitability Score: 2.8
VMScore: 383
Vector: AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N

Vulnerability Summary

XSS exists in the Tribulant Slideshow Gallery plugin 1.6.8 for WordPress via the wp-admin/admin.php?page=slideshow-slides&method=save Slide[title], Slide[media_file], or Slide[image_url] parameter.

Vulnerability Trend

Affected Products

Vendor Product Versions
TribulantSlideshow Gallery1.6.8