7.5
CVSSv2

CVE-2019-14965

Published: 12/08/2019 Updated: 16/08/2019
CVSS v2 Base Score: 7.5 | Impact Score: 6.4 | Exploitability Score: 10
CVSS v3 Base Score: 9.8 | Impact Score: 5.9 | Exploitability Score: 3.9
Vector: AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P

Vulnerability Summary

An issue exists in Frappe Framework 10 through 12 prior to 12.0.4. A server side template injection (SSTI) issue exists.

Vulnerability Trend

Affected Products

Vendor Product Versions
FrappeFrappe10.0.0, 11.0.0, 11.0.1, 11.0.2, 11.0.3, 11.1.0, 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3, 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7, 11.1.8, 11.1.9, 11.1.10, 11.1.11, 11.1.12, 11.1.13, 11.1.14, 11.1.15, 11.1.16, 11.1.17, 11.1.18, 11.1.19, 11.1.20, 11.1.21, 11.1.22, 11.1.23, 11.1.24, 11.1.25, 11.1.26, 11.1.27, 11.1.28, 11.1.29, 11.1.30, 11.1.31, 11.1.32, 11.1.33, 11.1.34, 11.1.35, 11.1.36, 11.1.37, 11.1.38, 11.1.39, 11.1.40, 11.1.41, 11.1.42, 11.1.43, 11.1.44, 11.1.45, 11.1.46, 12.0.0, 12.0.1, 12.0.2, 12.0.3